Toelichting begrippen

Employer branding
Aan de hand van een communicatiestrategie werken aan je bedrijfsimago, waarbij je voor potentiële collega’s en klanten een goed beeld schetst van wat jouw organisatie doet en dat het een mooie plek is om te werken. Zo pak je de aandacht van de juiste potentiële collega’s en weten nieuwe klanten je snel te vinden. Goed talent is zeldzaam en daarom is het van essentieel belang je goed te wapenen voor de ‘War for talent’.

Performance management
Performance management wordt ook wel de beoordelingscyclus genoemd. Dit is het geheel van systemen die het gedrag van de medewerkers sturen, gericht op de realisatie van de doelstellingen van de organisatie en het individu zelf. In de meest concrete vorm komt het tot uiting in voortgangsgesprekken, coaching en training, een functiehuis en beoordelings- of reviewgesprekken.

Learning en development
Een strategie of plan waarbij professionals leren en zo de nodige vaardigheden, kennis en competenties ontwikkelen om bij te dragen aan individuele en bedrijfsdoelstellingen. Dit kan via formeel (klassikale trainingen) en informeel leren (ervaringen opdoen, social learning, intervisie, coaching, etc.)
 

Functiehuis
Een functiehuis is een overzicht van functies die voorkomen binnen een organisatie. Op basis van de HR-visie worden de mogelijkheden voor groei vastgesteld: inhoudelijk én op het gebied van beloning.
 

Data Protection Officer
De DPO adviseert, informeert en houdt toezicht op de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens binnen een organisatie en heeft daarbij een onafhankelijke positie.
 

Wet bescherming persoonsgegevens
Deze wet regelt hoe organisaties moeten omgaan met persoonsgegevens, ter bescherming van de privacy
 

70:20:10 regel
Dit is een methodiek op het gebied van leren, geïntroduceerd door Charles Jennings. Deze regel houdt in dat een individu 70% leert door ervaring op te doen, 20% via anderen (feedback, intervisie, coaching, meekijken met anderen) en 10% door klassikale trainingen.
 

Change management
Change management ist het systematisch veranderen van organisaties en individuen binnen organisaties.

 

 

© 2018 by Caren van der Lee - Leedraad